Puste2 MENU
 | 

Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej II kadencji na lata 2022-2025 przedstawia się następująco:


 
       A. CZŁONKOWIE Z URZĘDU
 
A.1. ks. Zbigniew ZIĘBA, proboszcz parafii, przewodniczący rady parafialnej (od 2019 r.)
A.2. ks. Kacper NAWROT, wikariusz Parafii (od 2019 roku)
A.3. ks. Tomasz SKOTNICZNY, wikariusz parafii (od 2021 roku)
A.4. s. Aleksandra STANISŁAWSKA, Misjonarka Szkoły (MdS) (od 2019 roku)
A.5. p. Karolina TABOR, mężatka, katechetka w SP nr 153 (od 2019 roku)
A.6. p. Agnieszka ŁYSIŃSKA, mężatka, katechetka w XVIII LO oraz w przedszkolach nr 38 i 137 (od 2019 roku)

       B. CZŁONKOWIE WSKAZANI PRZEZ OGÓŁ WIERNYCH LUB PRZEZ PROBOSZCZA WOBEC BRAKU ZAINTERESOWANIA WIERNYCH PROCEDURĄ WSKAZANIA KANDYDATÓW

B.7. p. Paweł TUREK, żonaty, wybór parafian z rejonu I: ul. AK 77, 79, 85, 87 (od 2019 roku)
B.8. p. Szymon NIKIEL, kawaler, wskazanie proboszcza z rejonu II: ul. AK 81 i 83 (od 2019 roku)
B.9. Wioletta KUŚ, mężatka, wskazanie proboszcza z rejonu III, ul. AK 89, 93, 97 (od 2019 roku)
B.10. Marta RÓG, mężatka, wybór parafian z rejonu IV: Balicka 12 a,b,c, 14 b (od 2019 roku)
B.11. Violetta SZOPA-TOMCZYK, mężatka, reprezentująca Kręgi Domowego Kościoła i PanaMa Chór, wybór parafian z rejonu V, ul. Jabłonkowska 17 i 19 (od 2019 roku)
B.12. i 13. pp. Ewa i Tomasz STACHUROWIE, małżeństwo, związani z Bożym Młynem, wybór parafian z rejonu VI, ul. Na Błonie 3, 3a, 3b (od 2019 roku)
vacat w rejonie VII, obejmującym bloki przy ul. Na Błonie 3c, 9, 11.­­
B.14. p. Maria SAGAN, wdowa, wskazanie proboszcza z rejonu VIII, ul. Na Błonie 9a, mieszkania 9a 1-195 (od roku 2022)
B.15. p. prof. Kazimierz KORUS, żonaty, wskazanie proboszcza z rejonu IX, ul. Na Błonie 9a, mieszkania 196-421 (od roku 2019)
B.16. p. Anna GLAJCAR, wdowa, reprezentująca Zespół Charytatywny, wybór parafian z rejonu X, ul. Na Błonie 11a,d 13, 13a (od roku 2019)
B.17. p. Barbara PŁAZIŃSKA-KARBOWIAK, mężatka, pracownica kancelarii, wskazanie proboszcza z rejonu XI, ul. Na Błonie 13b, 15, 15a (od roku 2019)
B.18. p. Łukasz PIEKLIK, kawaler, wskazanie proboszcza z rejonu XII, ul. Wiedeńska (od roku 2019)
B.19. Mateusz BAŚ, żonaty, wskazanie proboszcza z rejonu XIII, wszystkie ulice domów jednorodzinnych poza ulicą Wiedeńską (od roku 2022)

            C. CZŁONKOWIE NOMINOWANI PRZEZ PROBOSZCZA
 
C.20. P. Andrzej GARBIEŃ, kawaler, organista (od roku 2019)
C.21. p. Edward ŚLIWIŃSKI, wdowiec, kościelny (od roku 2019)
C.22. p. Magdalena TYBLEWSKA-KOLCZYŃSKA, mężatka, skarbnik Parafialnego Zespołu Charytatywnego (od roku 2022)
C.23. p. Wojciech KURZYŃSKI, żonaty, koordynator diecezjalny świecki Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, nadzwyczajny szafarz Eucharystii, kościelny (od roku 2022)
C.24. p. Stanisław GIL, żonaty, zelator męskiej róży różańcowej (od roku 2019)
C.25. p. Piotr UCHAŃSKI, żonaty, diecezjalny koordynator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (od roku 2019)